(Beeldscherm)werkplekonderzoek

De eerste stap bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst door de opdrachtgever zodat alle benodigde gegevens bekend zijn. (Denk aan de naam van de leidinggevende, emailadressen en telefoonnummer).

Voor de uitvoering van een werkplekonderzoek moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 60 -75 minuten. Het werkplekonderzoek  wordt indien mogelijk uitgevoerd op de eigen werkplek.

Tijdens het werkplekonderzoek wordt gekeken naar alle relevante zaken. Niet alleen de "hardware" (stoel, tafel, beeldscherm etc.) maar ook de werkmethode wordt bekeken.

Betrokkene krijgt niet alleen uitleg over het hoe, maar ook over het waarom van een bepaalde instelling of werkmethode.

De advisering is Evidence based. De advisering is gebaseerd op de Multidisciplinaire Richtlijn Computerwerk van de diverse betrokken beroepsgroepen (arbeids-hygi├źnist, arbeids- en organisatiedeskundige, bedrijfsarts, ergonoom, veiligheidskundige). Zie: www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Richtlijnen/Computerwerk/27-02-2014_RL_Computerwerk.pdf.

Van de bevindingen wordt een verslag opgesteld dat wordt verstuurd naar de opdrachtgever. De opdrachtgever kan het verslag bespreken met de betrokkene en bekijken welke oplossingen gekozen worden.

Na ongeveer vier weken volgt een telefonische evaluatie van het werkplekonderzoek. Indien nodig wordt, na overleg met de opdrachtgever, een tweede bezoek gepland.