Gehooronderzoek / bedrijfsaudiometrie

Voor medewerkers die worden blootgesteld aan schadelijk geluid is in de arbo wetgeving een aantal zaken vastgelegd.

De doelstelling is het beschermen van het gehoor van de betrokkenen tegen beschadiging door lawaai.

De onderdelen van een "integraal gehoorbeschermingsprogramma" zijn de volgende:

 1. Beoordelen en eventueel meten van het geluid
 2. Indien er sprake is van schadelijk geluid:
  1. Bekijken of de lawaainiveau's verlaagd kunnen worden tot onder de veilige grens
  2. Scheiden van lawaaierige werkzaamheden en rustige werkzaamheden
  3. Geven van voorlichting over de gezondheidsrisico's van lawaai
  4. Verstrekken van passende* gehoorbeschermers
  5. Toezicht op het gebruik van de gehoorbeschermers
  6. Aanbieden van de mogelijkheid het gehoor periodiek te laten controleren.

Voor het controleren van het gehoor is een bedrijfsaudiometrist aangewezen. Een bedrijfsaudiometrist heeft kennis van de lawaaisituatie, de werking van het gehoor, het belang van (het in stand houden van een) goed communicatiemogelijkheid. Verder geeft de bedrijfsaudiometrist een passend advies aan de medewerker.

Het laten uitvoeren van gehooronderzoek door de leverancier van de otoplastieken levert helaas geen goed resultaat. De lawaaisituatie ter plekke, de aard van het werk en het verloop van lawaaislechthorendheid is helaas te weinig bekend.

* Passende gehoorbeschermers voldoen voor wat betreft comfort, maar ook voor wat betreft de demping. We zien vaker een te zware demping (met te weinig gebruik van de beschermers tot gevolg) dan een te lichte demping.