Ergonomie

De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie hanteert de volgende definitie voor ergonomie: “Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken dat de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.”

Bij de term ergonomie wordt vaak een een ergonomische werkplek bij beeldschermwerk gedacht. Bij computerwerk komt het helaas nog regelmatig voor dat mensen klachten ervaren. Met name de nek en de schouders, maar ook armen, polsen, handen en de rug kunnen pijnlijk worden. Als de medewerker aangeeft dat er in een weekend of vakantieperiode (veel) minder last is, dan speelt het werk / de werkplek in de regel een rol. Het is dan zinvol om de werkplek te (laten) bekijken.

Naast de inzet van ergonomie bij beeldschermwerk kan de inzet ook zeer zinvol zijn in andere werkomgevingen. Ik noem er een aantal:

  • magazijnwerk
  • werken in controlekamers
  • professionele keukens
  • schoonmaak en horeca
  • fabriekswerk
  • keuze voor gereedschapstype etc. etc.

Een slechte werkplek (bijvoorbeeld langdurig staan in plaats van staan/zitten afwisselend) maakt de kans op bewegingsapparaatklachten duidelijk groter. Deze klachten leiden vaak tot aanzienlijn verzuim en daarmee tot aanzienlijke kosten.

De ergonomie kan worden bekeken en beoordeeld in een werkplekonderzoek. Tijdens het werkplekonderzoek worden alle relevante zaken bekeken, er wordt uitleg gegeven over de achtergrond van een advies en er wordt een duidelijk verslag opgesteld.

Bel of mail mij gerust voor informatie en voor een prijsopgave!

De uitvoering van een (Beeldscherm)werkplekonderzoek.