Slechthorendheid door lawaai is helaas nog steeds geen verleden tijd.

Het verstrekken van gehoorbeschermers als enige oplossing is volstrekt onvoldoende. Ook de volgende elementen horen erbij:

  • beoordelen en zo nodig meten van het geluid.
  • maatregelen ter vermindering uitvoeren
  • voorlichting en onderricht geven
  • periodiek gehooronderzoek uitvoeren.

Voor het verminderen van het geluid is het boekje "Lawaaibestrijding in de praktijk" uitgegeven door het vroegere GAK AB nog steeds nuttig. In dit boekje staan alle principes van het opwekken en van het reduceren van geluid beschreven. De soms eenvoudige tips kunnen leiden tot zeer goede resultaten!

lawaaibestrijding in de praktijk